تبلیغات
شادترین وبلاگ ایران - باز بیاغاز

در بسیاری از روز های زندگی یکی نیز چنین است: باز بیاغاز در خویشتن بازنگر و شادمانه ترین شبت را به نظر اور؛ و لحظه های گرم احساس قدرت را؛ وینک بیاندیش انان را که با تو بودند و بر تو ؛ و بکوش تا افسون شگفت زندگی را بازیابی. لحظه های شیرین کودکی ... در بسیاری از روز های زندگی یکی نیز چنین است: باز بیاغاز

در خویشتن بازنگر و شادمانه ترین شبت را به نظر اور؛ و لحظه های گرم احساس قدرت را؛
وینک بیاندیش انان را که با تو بودند و بر تو ؛ و بکوش تا افسون شگفت زندگی را بازیابی.
لحظه های شیرین کودکی را بخاطر اور که در هر روز عمری را می زیستی؛ و سخت شیفته طبیت بودی.
کوله بار سنگین سالهای گذشته را به زمین گذار.
سختی های روزگار پیشین و گریه های دیروز که در پژواک خویش گم می شود؛ و نقش زایل شونده ی دلواپسی های رفته که در طراوت امواج فردا ها و اغاز ها نا بود میشوند و می میرند.
به فردا گوش فرا ده که رسیدن روز های نو را نوید می دهد.
دانشی اگر فرا چنگ اید که روی از دشواریهای قدیم بگرداند و بختی اگر پدید اری؛ اینده را و خویشتن را که دوستانی مهربان باشید؛ و این همه را گاه تنها ارزویی کفایت کند در دل ؛ و ایمانی که با تو می گوید: باز بیاغاز

« کون مک کارتی »طبقه بندی: عشق و دوستی، 
نوشته شده در دوشنبه 19 اسفند 1387 توسط آناهیتا نعمتی | نظرات ()